phunhanan

Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo pháp luật (cụ thể là theo Bản án hoặc Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án). Khi cuộc sống hôn nhân mâu thuẩn trầm trọng, đời sống chung của vợ chồng không thể tiếp tục được, mục đích hôn nhân không mang lại hạnh phúc thì một trong hai bên có quyền thực hiện thủ tục ly hôn. Thủ tục ly hôn sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết (Ủy ban nhân dân không có thẩm quyền giải quyết).

Bất Động Sản & Nhà Đất

Chúng tôi tư vấn đặc biệt đối với việc xem xét các thỏa thuận cho thuê, và quản lý bất động sản; thiết kế và đảm bảo thực hiện việc thẩm tra pháp lý theo yêu cầu để xác định và đánh giá các rủi ro thương mại liên quan đến giao dịch bất động sản

Luật Sư Tranh Tụng Dân sự – Hình sự

Văn phòng Luật Phú Nhân An có các luật sư hàng đầu về việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng Tài Thương Mại, có nhiều kinh nghiệm trong các vụ kiện tụng trong Kinh doanh Thương mại, Lao động, Sở hữu trí tuệ cũng như các vụ kiện Dân sự, Hôn nhân Gia đình và Hình sự

Tư vấn Lập Di chúc

Di chúc là việc thể hiện ý chí của cá nhân còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi đã qua đời. Văn phòng Luật Phú Nhân An sẽ tư vấn việc lập Di chúc để hợp pháp, hạn chế tranh chấp và thực hiện nhận di sản dễ dàng hơn.

Dịch vụ báo cáo thuế

Doanh nghiệp mới thành lập thường chưa có quy mô lớn để thành lập bộ phận chuyên trách để phụ trách thuế kế toán cho doanh nghiệp. Nắm bắt yêu cầu thiết yếu về tư vấn thuế kế toán cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, Văn phòng Luật Phú Nhân An đưa ra giải pháp vừa tiết kiệm vừa hiệu quả thông qua dịch vụ báo cáo thuế và tư vấn thuế thường xuyên cho doanh nghiệp ở quy mô này.